Information package Course catalogue
... forem, aplikace výpočtů zákonů, návrh vtokových soustav.Tepelné procesy ve slévárenských formách, sdílení tepla a jeho aplikace. Stanovení teplotních polí ve stěně formy. Fyzikálně- chemické ...
- 3D software pro simulaci vstřikování plastů
... zahrnout do výpočtů i 3D efekty, které hrají při vstřikování svou důležitou roli, jako např. fontánový tok, rohový efekt, prostorovou orientaci plniva, vznik asymetrie teplotního pole ve vtokové ...
SimulPlast s.r.o. | Přehled modulů
... formy a vtokové soustavy, ale i u chladící soustavy, celé formy, vyhřívacích patron, či vložek formy. To zaručuje přesnost a reálnost výsledků nejen rozložení teploty ve formě, ale i deformací dílu.
SolidCAM formy a elektrody - automatizace návrhu forem ...
Vtoková soustava - Pro jednonásobné a vícenásobné tvarové dutiny je možné definovat vtoky do dutiny a rozvod celé vtokové soustavy s možností volby tvarů vtoků a vtokových kanálů.
lanik - Umístění filtru ve vtokové soustavě
... poskytneme na vyžádání (např. výpočet tlakových poměrů vtokové soustavy s filtrem, filtrace mimo dělící rovinu formy, licí parametry filtrů). Kontaktujte za tímto účelem obchodní oddělení naší firmy.
Systémy CIM ve slévárnách
... doplnit. Umožňují výpočet přetlakové i beztlakové vtokové soustavy. Jsou to systematické nástroje, které mohou slévárenským technologům pomoci při návrhu vtokové soustavy a nálitkování ve shodě s ISO ...
TSL_MK.rtf
2. Vtoková soustava - modelování, výpočet. Hodnocení vlastností šedé litiny; strukturní diagramy ... Zásady konstrukce vtokových soustav a jejich modelování. Koroze a vztlak kovu. Tepelné reak- ce mezi ...
Výsledky VaV - VUT v Brně
... Na rozdíl od lití do „pískových“ forem, kde je metodika výpočtu pro optimální návrh vtokové soustavy poměrně rozpracována, při odlévání do keramických skořepin tato problematika tak rozpracována není.
metos
Výpočet vtokové soustavy: Snadno může být vypočtena přetlaková i podtlaková vtoková soustava, stejně tak i rychlosti. K dispozici je také program pro výpočet zvláštních vtokových soustav a výpočet ...
IPI
Praktické výpočty: výpočet zrnitosti písku (d50), určení hlavních rozměrů vtokové soustavy, stanovení účinné výšky vtokové soustavy, doba lití a další.
miloš havel homosexuál porno za pari cz